Gecombineerde leefstijlinterventie /  SLIMMER

Momenteel heeft bijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. Deze groep wordt steeds groter en ook de aan overwicht gerelateerde gezondheidsrisico's, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, apneu en/of artrose nemen toe. Een gecombineerde leefstijlinterventie richt zich op het verminderen van overgewicht en een gezondere leefstijl. Heb je al vaker geprobeerd om gewicht te verliezen, maar heb je moeite met het volhouden van gezonde gewoontes? Wil jij jouw overgewicht te lijf? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Op dit moment zijn er 4 erkende GLI's, waarvan Academas CooL aanbiedt en betrokken is bij de uitvoering van het beweegprogramma door de fysiotherapeut bij SLIMMER.    

Wat is SLIMMER?

Gezond eten en voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk en maakt je minder kwetsbaar voor ziekten. Het SLIMMER programma is een tweejarig programma en helpt deelnemers om gezamenlijk aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl.

Inhoud van het programma

Het programma duurt 2 jaar waarin je begeleiding krijgt van een diëtist van Diëtheek, een fysiotherapeut van Academas of Vidialis en een leefstijlcoach. Het eerste half jaar is intensief, daarna bekijkt u samen hoe u uw gezonde leefstijl kan blijven volhouden.

Begeleiding fysiotherapeut: 
Gedurende een periode van 6 maanden (24 bijeenkomsten en 1x intake) wordt u in groepsverband door een fysiotherapeut begeleidt om uw beweegpatroon te verbeteren en te voeldoen aan de beweegrichtlijn voor volwassenen. Centraal tijdens deze groepslessen bewegen staat het aanleren van vaardigheden om zelfstandig aan de slag te gaan met conditie en kracht. (Het is dus geen intensieve sportles!) U ontvangt praktische informatie over het bereiken en behouden van een actief beweegpatroon. Tijdens het beweegprogramma maakt u ook kennis met de buurtsportcoach. Dit is iemand die u ondersteunt en begeleidt naar passende beweegactiviteiten in de buurt.

Begeleiding diëtist:
Je bezoekt de diëtist minimaal 3 en maximaal 6 keer. Indien gewenst, mag je partner meekomen. De diëtist houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden en geeft een advies om gezonder te gaan eten.

De leefstijlcoach:
De leefstijlcoach ondersteunt jou bij het vasthouden van het gezonde gedrag en organiseert daarnaast nog 2 groepsbijeenkomsten (in maand 9 en maand 12) en 5 individuele terugkomstmomenten in het tweede jaar.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor SLIMMER wanneer je:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • Overgewicht hebt met een BMI tussen de 25 en de 30 én (een verhoogd risico op) diabetes of hart- en vaatziekten of met slaapapneu of artrose of met een vergrote buikomvang (vrouw < 88 cm en man < 102 cm);
  • Ernstig overgewicht met een BMI van 30 of meer;
  • Gemotiveerd bent om het tweejarig leefstijlprogramam te volbrengen.

Werkwijze aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan het SLIMMER programma is een verwijzing van je huisarts of medisch specialist nodig. Deze stuurt de verwijzing digitaal door via Portavita naar SLIMMER Leusden Academas. De leefstijlcoach of de diëtist neemt vervolgens telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor het intake-gesprek. Daar zal vervolgens bekeken worden welk GLI programma het beste bij u past.

De lesdag voor SLIMMER is op de dinsdagmiddag van 16.30 - 17.30 uur. Er is een wachtlijst. Voor de actuele wachttijd kunt u een mail sturen naar j.kroesbergen@dietheek.nl.  

Wat wordt vergoed?

Het GLI-programma SLIMMER wordt vergoed vanuit de basisverzekering en heeft daarom geen invloed op het eigen risico (uw eigen risico wordt dus niet belast). 

  • Inschrijven